Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στο χώρο της δόμησης των ψυκτικών θαλάμων έχουμε δημιουργήσει μια διαρκή παρακαταθήκη υλικών όπως:


•    Πάνελ πλαγιοκάλυψης υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πάχος από 2,50 έως 15,00εκ
•    Υγειονομικές γωνίες
•    Υγειονομικά σοβατεπί
•    Πλήρης γκάμα από ειδικά τεμάχια λευκού χρώματος
•    Πόρτες ψυκτικών θαλάμων σε διάφορες διαστάσεις και τύπους
•    Εξαρτήματα πορτών ψυκτικών θαλάμων όπως κλείστρα, μεντεσέδες, λάστιχα, κτλ.
•    Αναλώσιμα υλικά μόνωσης, στήριξης και στεγάνωσης.
•    Λωριδοκουρτίνες  pvc