Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την αποκατάσταση οποιουδήποτε τμήματος ενός ψυκτικού θαλάμου ή χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας στο χώρο σας, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση σας, μπορούμε να αποφανθούμε σχετικά με τον τρόπο που θα ξεπεραστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στο χώρο ψύξης.